Melding van het SMART systeembeheer

Op 17 mei is een nieuwe versie van de regelset in werking getreden waarin een goedgekeurde nieuwe werkwijze is toegevoegd voor voegenkit bij rioleringselementen. Nadere details zijn te lezen in de release notes.

Login