Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoeken en gebruiken van de internetsite smart.ascert.nl en zijn eveneens van toepassing op de informatie van deze website. In de gebruiksvoorwaarden is vastgelegd op welke wijze Stichting Ascert de door u ingevoerde gegevens beveiligd en beschermt. De Stichting Ascert is op elk moment gemachtigd om de website en/of de gebruiksvoorwaarden en/of de informatie te wijzigen zonder voorafgaande mededeling of aankondiging daarover. Wanneer u de webapplicatie SMART gebruikt, accepteert en conformeert u zich aan deze gebruiksvoorwaarden.

1. Beveiliging, en toegang

Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot persoonlijke en vertrouwelijke gegevens maakt SMART gebruik van eHerkenning voor authenticatie. Het beveiligingsniveau is 1 hetgeen betekent dat gebruik gemaakt wordt van gebruikersnaam en wachtwoord. Op www.eherkenning.nl is beschreven hoe u aan een eherkenningsaccount kunt komen. Het is verstandig om het persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en ervoor te zorgen dat dit wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt. Bij een vermoeden dat het persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u uw eHerkenningsmakelaar hiervan op de hoogte te stellen. Binnen SMART krijgen gebruikers alleen toegang tot gegevens van hun eigen bedrijf. Alleen gecertificeerde inventarisatie bedrijven zijn gerechtigd om SMART uitdraaien binnen het systeem te maken. Validatiemetingen die worden toegevoegd aan SMART, worden opgeslagen in de database. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor door Ascert aangewezen personen die deze gegevens alleen mogen gebruiken als onderbouwing voor een aanpassing in de regelset van SMART.

2. Bescherming persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u op de website invoert zijn strikt vertrouwelijk en alleen voor u toegankelijk. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de AVG wetgeving worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de webapplicatie SMART. In SMART worden alleen persoonsnaam en emailadres opgeslagen en wordt door de gebruiker zelf bepaald. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de beheerder van uw organisatie en heeft als doel om te zien welke persoon bij een eHerkenning behoort.

3. Gegevensverwerking

In het kader van monitoring verzamelt en verwerkt de Stichting Ascert informatie met betrekking tot het gebruik van de SMART. Monitoring is erop gericht duidelijkheid te verkrijgen omtrent het gebruik van de SMART zodat tijdige bijsturing kan plaatsvinden en aan de behoefte van gebruikers kan worden voldaan. Voor de monitoring zal op populatieniveau, dus niet op het niveau van de individuele gebruiker, informatie worden verzameld over het aantal gebruikers en de frequentie van gebruik. Deze gegevens worden apart opgeslagen van de gegevens die gebruikers invoeren.

4. Tikken kopen

Binnen SMART is het mogelijk voor gecertificeerde inventarisatiebedrijven om tikken te kopen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een koppeling met iDeal. Er vindt geen restitutie plaats van eenmaal gekochte tikken. Bij overname of wijziging van de rechtspersoon, waarbij de nieuwe rechtspersoon een gecertificeerde inventarisatiebedrijf is kunnen de projecten en tikken op verzoek worden overgeboekt.

5. Disclaimer

Hoewel uiterste zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling en actualisering van deze site, kan de Stichting Ascert niet instaan voor de juistheid van de vermelde gegevens. De toepasbaarheid en het effect van de gepresenteerde maatregelen zullen afhangen van de specifieke situatie in elk bedrijf. De Stichting Ascert aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de toepassing van de op deze site vermelde informatie.